Get Adobe Flash player
Hvad er et lokalråd?

I den kommunale styrelseslov er det bestemt, at kommuner i et nærmere bestemt område kan nedsætte et lokaludvalg, hvis medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen. Udvalget skal være bindeled mellem områdets beboere og kommunalbestyrelsen, og kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et antal observatører deltager i lokaludvalgenes møder.

Men beboere i et lokalområde kan også på eget initiativ oprette/vælge et lokalråd, som er uafhængigt af kommunalbestyrelsen. Lokalrådet kan derefter anmode kommunalbestyrelsen om at godkende de personer, der er valgt.

Lokalrådet er ikke noget sogneråd – det har ingen myndighed og skal ikke administrere love, men det kan påtage sig gennemførelsen af nærmere bestemte projekter efter aftale med og bevilling fra kommune og/eller regionen.

Lokalrådets vigtigste opgaver vil normalt bestå i at holde sig informeret om hvilke planer kommune eller regionen har med hensyn til sociale, erhvervsmæssige, miljømæssige, trafikale, kulturelle og rekreative forhold i området – og at fungere som talerør og meddeler for lokalområdets beboere til kommunalbestyrelsen.
 

Lokalrådet for Horne Land

 

 

Se kontaktoplysninger mv. under Bestyrelsen.